jQuery Slider
Chuyên mục hỏi đáp
Nội dung câu hỏi: Khi không sử dụng nước, chong chóng đồng hồ vẫn quay mặc dù đã khóa van trước đồng hồ, có phải là đồng hồ bị hỏng?
Câu trả lời:

Khi không sử dụng nước, nhưng chong chóng đồng hồ vẫn quay, khách hàng nên kiểm tra lại phần hệ thống sau đồng hồ, có khả năng hệ thống đã bị rò rỉ. Nếu đã khóa van, nhưng chong chóng đồng hồ vẫn quay là do van đồng hồ đã bị sự cố không khóa được hoặc khóa không kín.

- Phần hệ thống ống nước sau đồng hồ, gia đình có thể tự sửa chữa hoặc thuê thợ ngoài.