jQuery Slider
Chuyên mục hỏi đáp
Nội dung câu hỏi: Tại sao lượng nước tiêu thụ trên hóa đơn quá nhiều so với thực tế sử dụng, có phải đồng hồ chạy nhanh ?
Câu trả lời:

Trường hợp Quý khách hàng nghi ngờ lượng nước in trên hóa đơn cao hơn so với thực tế sử dụng, QNAWACO xin tư vấn cho Quý khách hàng các cách tiến hành kiểm tra đối chiếu sau:

- Kiểm tra đối chiếu chỉ số đồng hồ xem có sai sót trong quá trình ghi chỉ số

- Kiểm tra hệ thống sau đồng hồ bằng cách đóng tất cả van trong nhà, nếu đồng hồ vẫn quay, khả năng hệ thống sau đồng hồ của Quý khách hàng đã bị rò rỉ.

- Khách hàng nên kiểm tra trong khoảng thời gian gần đây gia đình có việc gì cần sử dụng nhiều nước như cưới, hỏi, chạp, giỗ hay dọn nhà, sửa nhà…

Khi các điểm nghi vấn trên đã kiểm tra nhưng không có vấn đề gì, Quý khách hàng vui lòng làm thủ thục yêu cầu Công ty kiểm định đồng hồ.