jQuery Slider
Chuyên mục hỏi đáp
Nội dung câu hỏi: Tại sao bị đóng nước phải nộp tiền phí mở nước ?
Câu trả lời:

Theo khoản 6 điều 10 trong Hợp Đồng Dịch Vụ Cấp Nước của Công Ty với Khách hàng sử dụng nước: Bên Công Ty sẽ tạm ngừng cung cấp nước (đóng nước) khi Khách hàng vi phạm các điều khoản trong thỏa thuận.

Khi bị đóng nước, Quý khách hàng vui lòng đến văn phòng giao dịch đóng tại địa bàn Quý khách hàng đang cư trú để thanh toán hóa đơn tiền nước và phí đóng mở nước, phí mở nước sẽ phụ thuộc và quy định của mỗi chi nhánh. Phí đóng mở nước là tiền chi phí nhân công đóng mở nước theo quy định hiện hành của Công ty (đã ghi rõ trong Thông báo đề nghị thanh toán nợ tiền nước quá hạn lần 2 gửi đến khách hàng);

Việc cấp nước trở lại được thực hiện sau 24h và không quá 48h kể từ ngày thanh toán