jQuery Slider
Chuyên mục hỏi đáp
Nội dung câu hỏi: Tại sao lắp đặt mới ít tốn phí mà dời đồng hồ kết hợp cải tạo hệ thống phải tốn phí nhiều vậy ?
Câu trả lời:

Theo Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ, quyết định số 1044/QĐ - UBND và quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 24/5/2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, khách hàng được lắp đặt đồng hồ miễn phí từ ống chính đến vị trí đặt đồng hồ đã thỏa thuận ( tối đa 10m) . Khi khách hàng có nhu cầu di dời đồng hồ so với vị trí đã lắp đặt ban đầu thì khách hàng phải chịu chi phí ( công ty  chia sẻ với khách hàng 50% kinh phí phần trước đồng hồ với hợp đồng cải tạo ).