jQuery Slider
Chuyên mục hỏi đáp
Nội dung câu hỏi: Tôi bị nước chảy sau đồng hồ mà không phát hiện sớm, hóa đơn tháng này rất nhiều tiền công ty có thể giảm tiền nước cho gia đình không, quy trình thủ tục như thế nào?
Câu trả lời:

Các trường hợp khách hàng bị nước chảy sau đồng hồ dẫn đến thất thoát nước trong gia đình với lượng lớn (đủ điều kiện chia sẻ), khách hàng có thể đến văn phòng giao dịch các xí nghiệp làm đơn xin chia sẻ nước chảy (đơn tự viết hoặc theo mẫu của Công ty).

Sau khi nhận đơn, bộ phận công nợ sẽ kiểm tra các chỉ số, xác định  mức độ chia sẻ và tiến hành điều chỉnh hóa đơn cho khách hàng .