jQuery Slider
Chuyên mục hỏi đáp
Nội dung câu hỏi: Tại sao sử dụng nước cũng phải đóng thuế ?
Câu trả lời:

Thuế, nói rõ hơn là thuế giá trị gia tăng. Điều 2 Luật thuế giá trị gia tăng đã được Quốc hội thông qua ngày 10.05.1997 quy định: “Hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng”. Nước và dịch vụ cung cấp nước cũng là loại hàng hóa và dịch vụ dùng cho tiêu dùng phải chịu thuế giá trị gia tăng.