jQuery Slider
Chuyên mục hỏi đáp
Nội dung câu hỏi: cho hỏi muốn kiểm tra lại làm cách nào? Sao điện đến tổng tài chăm sóc KH thì bỏ nhạc chờ nhưng đồng hồ tính phút trên ddienj thoại của tôi lại nhảy phút để tính tiền. Nhung ko có tư vấn viên trả lời? Đây có phải là cách làm lợi của nhà máy nước để moi tiền kh không?
Câu trả lời: