jQuery Slider
Chuyên mục hỏi đáp
Nội dung câu hỏi: Tôi Tên Huỳnh Văn Đạm Hiện ở tại 35/2 Phạm Thị Liên, Phường Kim Long, Huế (Tôi đã đăng ký trên Web site của quý cơ quan với mã khách hàng B0180836 và HB1550836 nhưng không được. Vậy 2 mã đó mã nào là mac khách hàng) Nếu không phải mã khách hàng. đề nghị quý cơ quan cung cấp mã khách hàng, để chuyển khoản tiền nước qua Ngân Hàng. Xin cám ơn
Câu trả lời: Đã liên hệ trả lời khách hàng qua điện thoại