jQuery Slider
Chuyên mục hỏi đáp
Nội dung câu hỏi: Gia đình tôi 03 tại số 03 Nguyễn Trực - Thuận Lộc - TP Huế, thực tế sử dụng nước trong gia đình chỉ có 1 nhân khẩu, tiền nước dao động từ 60.000-80.000 đồng/2 tháng. Tuy nhiên trong tháng từ 24/6 đến 26/8/2105 tiền nước tăng vọt là 289.496 đồng, hệ thống đường ống cũng không bị hư hỏng, các thiết bị vẫn sử dụng ổn định, lượng người sử dụng cũng chỉ 1 nhân khẩu, so với cùng kỳ năm 2014 thì tăng gấp 2 lần. tôi thật sự rất bức xúc không biết nguyên nhân vì sao? đề nghị cty xem xét giải quyết.
Câu trả lời: Đã trả lời khách hàng qua e-mail