jQuery Slider
Chuyên mục hỏi đáp
Nội dung câu hỏi: Kính gửi: Công Ty TNHH NN MTV Xây dựng và cấp nước Huế. Tôi tên: Trần Công Thương Có đồng hồ nước : Mã khách hàng 007755 Tên khách hàng: Trần Công Thương Địa chỉ : Lô B30 - Lê Đình Thám - Nam sông Hương Mã Danh Bộ: A1900894 Mã Lộ Trình: A190 Xin Công Ty TNHH NN MTV Xây dựng và cấp nước Huế thay cho tôi đồng hồ nước, lý do: đồng hồ quá cũ và sét ghỉ không khóa được bị thất thoát nước rất lớn. Trong lúc chờ đợi chúng tôi xin chân thành cám ớn.
Câu trả lời: Đã liên hệ điện thoại để giải đáp cho khách hàng