jQuery Slider
Chuyên mục hỏi đáp
Nội dung câu hỏi: Công ty cho tôi hỏi nếu nhà tôi muốn xem hóa đơn điện và tải về: Trước đó tôi đã đăng ký thành công và vào xem được .nhưng bây giờ cả tên đăng nhập và mật khẩu tôi không nhớ, thì bằng cách nào tôi vào lại để xem. cảm ơn
Câu trả lời: đã gọi điện thoại hướng dẫn Khách hàng lấy HĐ ĐT