jQuery Slider
Chuyên mục hỏi đáp
Nội dung câu hỏi: Hiện tại tôi đang sống tại số nhà 14/21/30 Hồ Xuân Hương, gia đình tôi đã hoàn tất thủ tục mua bán nhà và chuyển về đây cư trú, nhưng hồ sơ sử dụng điện vẫn mang tên chủ hộ cũ. Hiện nay công ty đã chuyển hình thức thông báo tiền điện qua tin nhắn và tôi chưa thể thay đổi được số điện thoại đăng kí. Vậy tôi cần phải làm gì trong trường hợp này?
Câu trả lời: đã liên hệ Kh không nghe máy