jQuery Slider
Chuyên mục hỏi đáp
Nội dung câu hỏi: Doanh nghiệp tôi đã đem giấy đăng kí kinh doanh để đổi tên chủ hộ. Phiếu thu tiền nước tại cơ sở số 10 Bà Triệu ghi chủ hộ là DNTN Bắc Nam Tours. Và khi đăng nhập vào mã khách hàng để tra cứu hóa đơn tiền nước thì hiển thị tên chủ hộ là DNTN Bắc Nam Tours, nhưng trên hóa đơn điện tử in ra lại hiển thị tên Công ty vận tải Thiên Đường (công ty cũ), vì thế doanh nghiệp tôi không in được hóa đơn điện tử. Vậy làm cách nào để sửa lại tên trên hóa đơn ạ?
Câu trả lời: