jQuery Slider
Chuyên mục hỏi đáp
Nội dung câu hỏi: Hiện nay cũng đã gần hết năm tài chính rồi mà hoá đơn tiền nước tháng 11/2017 chưa có thì làm sao đơn vị có thể thanh toán dứt điểm trong năm. Về tháng 12 thì đến cuối tháng 12/2017 mới có hoá đơn thì không thanh toán kịp còn nếu hoá đơn để sang năm 2018 thì không cho thanh toán vì hoá đơn tháng 12 ghi ở thời điểm năm 2017.
Câu trả lời: