jQuery Slider
Chuyên mục hỏi đáp
Nội dung câu hỏi: Hiện tại tôi đã trả tiền nước qua mạng, khi công ty nước nhận được tiền hãy vui lòng thông báo đến tin nhắn để biết . Vui lòng kiểm tra lại tháng 1/2018 là số tiền nước 1 tháng hay của tháng 11 và 12/2017 mang sang. Do hai tháng này tôi đã nộp qua online. Số tiền nước tháng 1 quá cao, vậy vui lòng kiểm tra giúp tôi. Trong khi chờ đợi thông tin của công ty nước tôi xin chân thành cảm ơn. Giao dịch :2812170051364004 ngày 28/12/2017 19:03:26 từ tài khoảng 0651000325491 tổng số tiền 208,759 VND.
Câu trả lời: