jQuery Slider
Chuyên mục hỏi đáp
Nội dung câu hỏi: Dạ em xin chào Anh(Chị) ạ. Em có một vài thắc mắc muốn hỏi Anh(Chị): 1. Chỉ số khối nước đầu kì và cuối kì bên Công ty xem ở đâu để tính số khối nước tiêu thụ trong một tháng, có phải là đồng hồ được đặt tại nhà của khách hàng không? 2. Nếu chỉ số khối nước kì đầu và kì cuối bên Công ty xem tại đồng hồ đặt tại nhà khách hàng thì tại sao trong " biên nhận thu tiền sử dụng nước" nhà Mình lại ghi (Kì đầu: 186, kì cuối:200. "của tháng 12/2018"). Nhưng khi Mình kiểm tra thì thấy chỉ số khối nước của đồng hồ nhà Mình là 389, trong khi đó như Mình được biết trong tháng 1/2019 nhà Mình chỉ sử dụng 20 khối nước? 3. Nếu chỉ số khối nước kì đầu và kì cuối bên Công ty KHÔNG xem tại đồng hồ tại nhà khách hàng thì bên Công ty xem ở đâu? Và Mình phải làm thế nào để kiểm tra chỉ số đầu kì và cuối kì hàng tháng của nhà Mình để đối chiếu vơi "biên nhận thu tiền sử dụng nước" của Công ty? Mình xin cảm ơn!
Câu trả lời: