jQuery Slider
THÔNG TIN LIÊN HỆ

ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT KHÁCH HÀNG LIỆN HỆ

THEO TỪNG KHU VỰC NHƯ SAU:


1.Tại Tam Kỳ - Xí nghiệp Cấp thoát nước Tam Kỳ.

Trụ sở: Đường Điện Biên Phủ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

     -   Sự cố đường ống, chỉ số nước: 0235.3824.824

     -   Thắc mắc hóa đơn tiền nước: 0235.3820.003

     -    Liên hê HD lắp đặt hệ thống nước: 0235.3858.816

2.Tại Núi Thành – Xí nghiệp Cấp thoát nước Núi Thành.

Trụ sở: Xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

          Điện thoại: 0235.3572.258             Fax: 0235.3571.258

3.Tại Thăng Bình – Xí nghiệp Cấp thoát nước Thăng Bình.

Trụ sở: Khối 3, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

          Điện thoại: 0235.3 674.117             Fax: 0235.3674.117

4.Tại Duy Xuyên – Xí nghiệp Cấp thoát nước Duy Xuyên.

Trụ sở: Thôn Đình An, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

          Điện thoại: 0235.3777.152             Fax: 0235.3777.152

5.Tại Điện Bàn – Xí nghiệp Cấp thoát nước Điện Bàn.

Trụ sở: Khối 6, thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

          Điện thoại: 0235.3716.395             Fax: 0235.3758.376

6.Tại Hội An – Xí nghiệp Cấp thoát nước Hội An.

Trụ sở: 332 Lý Thường Kiệt, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

          Điện thoại: 0235.3921.336             Fax: 0235.3921.329

 7.Tại Khâm Đức – Xí nghiệp Cấp thoát nước Khâm Đức

Trụ sở: Khu vực suối Nước Trẻo, đường Hồ Chí Minh, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

          Điện thoại: 0235.3681.033             Fax: 0235.3681.034

 8.Tại Phú Ninh – Xí nghiệp Cấp thoát nước Phú Ninh

Trụ sở: Khối phố Thạnh Đức, thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

          Điện thoại: 0235.3890.986             Fax: 0235.3890.986

 9.Tại Nam Giang – Xí nghiệp Cấp thoát nước Nam Giang

Trụ sở: Thôn Thạnh Mỹ 2, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

          Điện thoại: 0235.3840.979             Fax: 0235.3840.979