jQuery Slider
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Các hình thức nộp tiền nước của khách hàng
 

Hình thức nộp

1. Nộp qua kênh ngân hàng

 

- Nộp tại trụ sở giao dịch của các ngân hàng 1

Trực tiếp

- Nộp qua máy ATM

Gián tiếp

- Nộp qua ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi

Gián tiếp

- Nộp qua Internet banking (thanh toán trực tuyến)

Gián tiếp

- Nộp qua tin nhắn SMS

Gián tiếp

2. Nộp qua Quầy thu

 

- Nộp tiền tại nhà đối với khu vực chưa tổ chức thu quầy

Trực tiếp

- Nộp tại các quầy thu (đã thông báo cho khách hàng)

Trực tiếp

- Nộp tại Văn phòng giao dịch ở các Xí nghiệp cấp nước

Trực tiếp

3. Nộp qua các tổ chức trung gian khác

 

- Nộp qua Shop Thế giới di động, FPT Shop, BigC…

Gián tiếp

- Nộp tại bưu điện xã

Trực tiếp

- Nộp qua điện thoại bằng chương trình  Payoo, Viettel Plus

Gián tiếp
 

Thanh toán tiền nước online qua BIDV SmartBanking
Thanh toán tiền nước online qua BIDV SmartBanking ...
Xem thêm
Thanh toán hóa đơn tiền nước qua Ví điện tử MOMO
Thanh toán hóa đơn tiền nước qua Ví điện tử MOMO...
Xem thêm
Thanh toán hóa đơn tiền nước qua ví điện tử PAYOO
Thanh toán hóa đơn tiền nước qua ứng dụng di động PAYOO và website payoo.vn...
Xem thêm
Thanh toán tiền nước online qua VNPT PAY
VNPT Pay là cổng thanh toán, là đơn vị Fintech đảm nhiệm vai trò triển khai và vận hành các dịch vụ ...
Xem thêm
Thanh toán tiền nước online qua Agribank Internet Banking
Hiện tại, quý khách hàng có thể thanh toán hóa đơn tiền nước qua AGRIBANK bằng cách: trực tiếp đến c...
Xem thêm
Hướng dẫn thanh toán tiền nước qua ứng dụng ViettelPay (Viettel)
Hiện tại, quý khách hàng có thể thanh toán hóa đơn tiền nước tại các quầy thu hoặc online thông qua ...
Xem thêm
Thanh toán online qua ứng dụng Agribank E-mobile banking
Thanh toán online qua ứng dụng Agribank E-mobile banking...
Xem thêm
Hướng dẫn thanh toán tiền nước qua Ngân hàng số Vietcombank Digibank
Thanh toán hóa đơn tiền nước qua Ngân hàng số Vietcombank Digibank...
Xem thêm