jQuery Slider
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
Hướng dẫn thanh toán tiền nước qua Ngân hàng số Vietcombank Digibank


Để có thể thanh toán hóa đơn tiền nước qua Ngân hàng số VCB Digibank của ngân hàng Vietcombank. Quý khách có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản ngân hàng Vietcombank tại trang: https://digibank.vietcombank.com.vn/ 

Trong mục  “Thanh toán hóa đơn” chọn "Hóa đơn tiền nước".Bước 2Trong phần “ Thông tin giao dịch”

- Chọn nhà cung cấp dịch vụ là xí nghiệp cung cấp nước cho quý khách.

Ví dụ: Cấp nước Quảng Nam Tam Kỳ

- Nhập mã của quý khách, mã số bao gồm 8 ký tự và bắt đầu bằng số 0.

- Chọn "Tiếp tục" để chuyển sang bước kế tiếp.
Bước 3:  Tiến hành nhập mã kiểm tra đã gởi về điện thoại và chọn xác nhận để thanh toán hóa đơn. Sau khi thanh toán thành công, quý khách có thể lấy hóa đơn điện tử. Chân thành cảm ơn.

../.