jQuery Slider
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẮT NƯỚC SINH HOẠT
Thủ tục, hồ sơ đề nghị lắp đặt hệ thống cấp nước sạch (bản chính hoặc photo):

  • Giấy CMND/ CCCD.
  • Sổ đỏ đất.
  • Giấy phép đăng ký kinh doanh (nếu là cơ quan, doanh nghiệp)

Quý khách mang hồ sơ đến trực tiếp tại chi nhánh các Xí nghiệp để đăng ký lắp đặt hệ thống cấp nước sạch.


(Địa chỉ Xí nghiệp xem tại đây)