jQuery Slider
THÔNG TIN GIÁ BÁN NƯỚC

Thông báo điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 29/01/2017, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 356/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá tiêu thụ nước sạch do Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam cung cấp trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 01/02/2017, cụ thể như sau:


 Tại Thành phố Tam Kỳ và Hội An:

          - Nước dùng cho sinh hoạt:                                   7.412 đồng/m3;

          - Nước dùng cho cơ quan hành chính sự nghiệp: 10.212 đồng/m3;

          - Nước dùng cho sản xuất:                                   10.412 đồng/m3;

          - Nước dùng cho kinh doanh dịch vụ:                    11.412 đồng/m3;

           Tại huyện Núi Thành:

          - Nước dùng cho sinh hoạt:                                  6.812 đồng/m3;

          - Nước dùng cho cơ quan hành chính sự nghiệp:  10.212 đồng/m3;

          - Nước dùng cho sản xuất:                                   10.312 đồng/m3;

          - Nước dùng cho kinh doanh dịch vụ:                   11.312 đồng/m3;

           Tại huyện Duy Xuyên, Thăng Bình và thị xã Điện Bàn:

          - Nước dùng cho sinh hoạt:                                  6.612 đồng/m3;

          - Nước dùng cho cơ quan hành chính sự nghiệp:  10.012 đồng/m3;

          - Nước dùng cho sản xuất:                                   9.712 đồng/m3;

          - Nước dùng cho kinh doanh dịch vụ:                  10.712 đồng/m3;

          Tại huyện Phước Sơn, Nam Giang, Phú Ninh:

          - Nước dùng cho sinh hoạt:                                  5.912 đồng/m3;

          - Nước dùng cho cơ quan hành chính sự nghiệp:  9.612 đồng/m3;

          - Nước dùng cho sản xuất:                                   8.812 đồng/m3;

          - Nước dùng cho kinh doanh dịch vụ:                 9.812 đồng/m3;

          Giá trên đã bao gồm thuế VAT, thuế tài nguyên nước, chi phí dịch vụ môi trường rừng; không bao gồm chi phí đấu nối và phí bảo vệ môi trường.