jQuery Slider
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
Thanh toán online qua ứng dụng Agribank E-mobile banking

Bước 1: Tiến hành tải và cài đặt ứng dụng Agribank E-Mobile Banking:

-          Download Agribank E-Mobile Banking cho Android 

-          Download Agribank E-Mobile Banking cho IOS

Bước 2: Chạy ứng dụng và đăng nhập vào ứng dụng Agribank E-Mobile Banking.

Lưu ý: Khách hàng cần đăng ký sử dụng ứng dụng Agribank E-Mobile Banking tại ngân hàng Agribank để có thể thanh toán online qua ứng dụng.

Bước 3: Tại giao diện ứng dụng chọn biểu tượng Thanh toán hóa đơn --> Hóa đơn tiền nước.

Bước 4: Trong phần thông tin hóa đơn tiền nước:

-          Chọn Khu vực “Cấp nước Quảng Nam

-          Nhập mã khách hàng (bao gồm 8 ký tự)

Ấn vào Tiếp tục để kiểm tra xem thông tin khách hàng (Mã khách hàng, Tên khách hàng , Tổng số tiền nợ )

Ấn vào Tiếp tục để tiền hành thanh toán hóa đơn.