jQuery Slider
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HƯỚNG DẪN XÁC THỰC HÓA ĐƠN ĐIÊN TỬ

Sau khi tải hóa đơn và giải nén thành 2 file dưới đây:


Nếu muốn xác thực lại file hóa đơn điện tử đã tải về thì NSD thực hiện các bước sau:

Chọn Dịch vụ -Tiện ích -> Xác thực hóa đơn điện tử:


Chọn "Chọn file hóa đơn XML" , sau đó chọn đến nơi chứa  file vừa tải về và chọn file *.xml 

Nhấp "Open" sau khi hoàn tất.

Tiếp tục, NSD chọn "Thêm vào danh sách

Nhập mã xác thực vào ô "Nhập mã bên cạnh:", sau đó nhấp "Xác thực"