jQuery Slider
Chuyên mục hỏi đáp
Nội dung câu hỏi: Đồng hồ mới thay chỉ số trên đồng hồ đã tăng cao bất thường ?
Câu trả lời:

QnaWaco xin hướng dẫn cho khách hàng cách đọc chỉ số m3 trên đồng hồ:

Khi đọc số m3 tiêu thụ trên đồng hồ, quý khách hàng chỉ đọc chỉ số màu đen, số màu đỏ là chỉ số lít.

Vì vậy, khách hàng cần nắm rõ cách đọc để tránh nhầm lẫn trong quá trình nhận định số lượng tiêu thụ nhiều hay ít.