jQuery Slider
THÔNG TIN - TIN TỨC


Để có thể thanh toán hóa đơn tiền nước qua internet-banking của ngân hàng Vietcombank. Quý khách có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản ngân hàng Vietcombank tại trang: https://www.vietcombank.com.vn/

Chọn “Thanh toán hóa đơn” bên thanh menu bên trái.

 


Bước 2Trong phần “ Thông tin giao dịch”

- Chọn dịch vụ là “Thanh toán hóa đơn tiền nước”

- Chọn nhà cung cấp dịch vụ là xí nghiệp cung cấp nước cho quý khách.

Ví dụ: Xí nghiệp Cấp thoát nước Tam Kỳ

- Nhập mã của quý khách, mã số bao gồm 8 ký tự và bắt đầu bằng số 0.

- Chọn xác nhận để chuyển sang bước kế tiếp.Bước 3:  Tiến hành nhập mã kiểm tra đã gởi về điện thoại và chọn xác nhận để thanh toán hóa đơn. Sau khi thanh toán thành công, quý khách có thể lấy hóa đơn điện tử. Chân thành cảm ơn.

../.