jQuery Slider
THÔNG TIN - TIN TỨC

Để tra cứu lịch sử dùng nước, quý khách làm theo các bước sau:


Bước 1: Truy cập vào trang web của Công ty CP CTN Quảng Nam tại địa chỉ: http://qnawaco.vn/


Bước 2: Tại panel Tra cứu bên phải, quý khách nhập thông tin cần tra cứu. Có thế nhập 1 trong 3 dữ liệu sau:

-       Mã khách hàng: là mã số của khách hàng (ví dụ: 01015075)

-       Tên khách hàng: Họ tên của khách hàng (ví dụ: Nguyễn Văn A).

-       Địa chỉ khách hàng: Địa chỉ lắp đặt của quý khách (ví dụ: số 194, Trần Quý Cáp).Bước 3: Bấn nút Tìm kiếm, kết quả sẽ hiển thị ra 1 danh sách các kết quả gần đúng nhất.Bước 4: Quý khách chọn vào tên hộ gia đình mình cần tìm, để xem lịch sử dùng nước (xem tối đa 24 tháng).


HẾT